Project Description

Finnmarkshallen tilbygg

Om prosjektet

Lokasjon: Alta
Typologi: Tilbygg, idrettsanlegg
Byggeår: 2016
Byggherre: Alta Kommune
Entreprenør: Kivijervi Entreprenør
Størrelse: 5 132 kvm BRA

Finnmarkshallen sto ferdig juli/august 1996. Hallen er ca. 25 meter høy og inneholdt opprinnelig en full fotballbane på 100 x 64 meter.  Tilbygget ble bygd i 2016 og inneholder funksjoner som garderober, undervisningsrom, aktivitetsrom, styrkerom, kafé, sosialt rom og en flerbrukshall for håndball, vollyball, basket mm.  Arkitektonisk visjon har vært å bryte opp volumet som knytter seg til den opprinnelige strukturen og skape en god skalaoppfattelse av en stor bygning. De mindre bygningsvolumene sammen med matte, værbestandige materialer, reduserer følelsen av hallens omfang og gjør den mindre dominerende. Bygningen er forventet å ha hard bruk og det er derfor lagt vekt på robuste materialer. Hovedfokus i dette prosjektet har vært idrettsfunksjonene, men gjennom store vindusflater gis brukerne av bygningen mulighet til kontakt med omkringliggende. Dette for å gjøre idrettshallen mer ekstrovert, noe som er ment for å styrke områdets sammenheng og karakter. I interiøret er den lokale identiteten tatt med i form av dekor og skilting med helleristninger.