Om oss

Vi vil at arkitekturen skal kle omgivelsene den er satt inn i, og søker etter det enkle, ledige, vakre og funksjonelle.

Haldde arkitekter AS er et nord-norsk arkitektkontor med seks ansatte fra Nord-Norge og et hovedarbeidsområde som omfatter hele Finnmark og Nord-Troms. Vi har gjennom mange år opparbeidet god kjennskap til både de klimatiske, kulturelle og politiske forhold som har betydning for våre prosjekter.

Vår kompetanse er i hovedsak gode arkitektoniske og estetiske løsninger for alle byggeprosjekter i alle faser, men vi har også høy kompetanse innen prosjektledelse, materialkunnskap, brannteknikk, konstruksjonssikkerhet, lydforhold, akustikk, landskapsarkitektur, energibruk og 3D-modellering. Vi har oppdatert kunnskap i rollen som ansvarlig søker etter Plan- og bygningsloven, og vi bistår ofte våre oppdragsgivere i spørsmål og oppgaver for både offentlige og private anskaffelser.

Vår lokale forankring, vår kompetanse og mulighet for tett oppfølging er et viktig suksesskriterie for et godt resultat for ditt prosjekt.

Mer om våre ansatte finner du her.