Kontakt oss

Daglig leder

Magnus Langli

magnus@haldde.as
+47 416 11 911

Magnus Langli er daglig leder og utdannet sivilarkitekt fra NTNU. I tillegg til å være det administrative kontaktpunktet for Haldde arkitekter AS har hans arbeider omfattet alle prosjekteringsfaser fra første kundekontakt til ferdige prosjekter i de fleste entreprisemodeller og bygningskategorier.

Arkitekt

Solveig Thoresen

solveig@haldde.as
+47 915 32 886

Solveig Thoresen er fagansvarlig sivilarkitekt med inngående kunnskap om nord-norsk byggeskikk og tradisjoner. Siden utdanningen på NTH har hun gjennom sin 20-årige arkitektpraksis fått et dyptgående innblikk i brukernes ønsker og behov.

Interiørkonsulent

Bente Mannsverk

bente@haldde.as
+47 917 17 114

Bente Mannsverk er vår interiørkonsulent. Gjennom 20-årig praksis har hun blitt en ettertraktet ressurs, blant annet på mange kontorbygg og næringsbygg, hvor hennes elegante og brukervennlige løsninger verdsettes høyt både av næringslivet og offentlige aktører.

Interiørarkitekt

Nina Tsybolskaia

nina@haldde.as
+47 941 42 212

Nina Tsybolskaia er utdannet interiørarkitekt og møbeldesigner ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun fullførte sin master i 2019 og har nylig startet sitt virke hos oss.

Arkitekt

Malén Sønvisen Moe

malen@haldde.as
+47 951 83 339

Malén Sønvisen Moe er sivilarkitekt fra AHO med et godt øye for de vakre løsningene. Hos oss får alle eget prosjektansvar fra første arbeidsdag, og Malén har den siste tiden arbeidet med både reguleringsplaner, leilighetsprosjekter, reiselivsanlegg og eneboliger.

Kontormedarbeider

Marie Bakke Johansen

marie@haldde.as
+47 970 70 661

Marie Bakke Johansen har fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget, og startet her hos oss i september 2020.